Tilbakemeldinger fra kunder

Noen sitater fra ROMdesigns mange, fornøyde kunder:

«Tangen Logistics takkar for hjelpa med fargesetting, rydding og motivasjon!

Me er veldig fornøgde og veldig glad for at Hanne tok på seg dette prosjektet. Hanne skjøna fort kva me hadde behov for!

Tangen Logistics syns det er viktig å bruke dyktige lokale leverandørar der det er mogleg, og det var det absolutt med Hanne og ROMdesign»

                            Tangen Logistics, Innovasjonsbyen/Herøya Næringspark.

 

«Vår erfaring med ROMdesigns interiøroppdrag hos oss: 

Etter snart ti år i lokalene er vi; både ledelse og medarbeidere fortsatt svært fornøy med interiørløsningene og valg av produkter som ROMdesign gjorde. Både designet og inventar har tålt” tidens tann”.  Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra folk som er innom; besøkende og gjestearbeidere/ konsulenter.”

Da vi flyttet inn i nye lokaler, så vi snart at arbeidet med å få lokaler som tilfredsstilte våre mangfoldige behov, både hva angikk utforming og interiør, krevde fagkunnskap vi ikke hadde. Etter en anbudsrunde falt valget vårt på ROMdesign v/ Hanne Calmeyer Gauslaa som løste oppgaven til vår store tilfredshet.»

           

 ” Interiøroppdraget var ingen enkel oppgave da vi er en bedrift i stadig endring og utvikling som stiller store krav til fleksibilitet i utforming og innredning.      ..….ROMdesign har ivaretatt vår identitet og profil i innredningsarbeidet og samtidig ivaretatt vårt behov for fleksibilitet og gode og varierte møteplasser.

           

”Vi har gjennom hele prosessen hatt et tett og godt samarbeid som uten unntak har vært hyggelig og lærerikt.

Hanne Calmeyer Gauslaa i ROMdesign har ivaretatt våre ønsker hele veien, samtidig som hun har bidrar med gode og nyttige innspill. Hun har hatt en viktig rolle i å drive arbeidet fremover og sørge for at leveransene kom til riktig tid.  Interiørprosjektet har vært en lang prosess med mangfoldige oppgaver, og vi vil fremheve evnen til å følge opp til siste slutt med entusiasme og pågangsmot. Både ledere og medarbeidere har gitt uttrykk for stor tilfredshet med lokalene, - som det ble sagt; til og med overstiger forventningene.»

                                                 Gassnova, Dokkveien, Porsgrunn

 

 

 

”Takk for tips og oppdrag vedr vårt prosjekt:)

Da ser vi hvordan det går etter hvert. Veldig gode ideer du viste frem i går, blir moro dette!

Da hører du fra oss igjen om vi trenger noe mer hjelp iht. prosjektet.

Faktura betalt i dag. Ha en fortsatt god sommer:)”

                                                        Privat kunde i Skien

 

«Åh, dette er jo en godtepose av ideer til huset vårt!! Gode ideer til funksjonell planløsning og supre råd om møblering, farger og møbler.»

                                                      Privat kunde i Porsgrunn

 

”No er eg tilbake på kontoret og her er det så fint!

Me er veldig, veldig fornøgde med dine forslag!

Og seier tusen, tusen takk for super rådgivning, med respekt for folk og arbeidsbelastning, og det me hadde behov for!”

                                                           Virksomhet, Telemark

 

ROMdesign vant anbudet om nytt tilbod til barn og unge på Gulset, Skien kommune:

«Oppdraget går til ROMdesign ved Hanne Calmeyer Gauslaa.

Begrunnelse for valget:

Kompetanse og oppgaveforståelse:

Den valgte leverandøren kunne dokumentere høy kompetanse og viste best forståelse for oppgaven.

Prisnivå:

ROMdesign leverte lavest pris.

Forventet leveranse av gode løsninger med lang levetid:

Eksempler fra tidligere oppdrag og planene som ble formulert i tilbudsdokumentet gjorde at ROMdesign oppnådde den beste skåren også på dette området.

Planer for gjennomføring av prosessen og samarbeidet med brukerne:

Her presenterte ROMdesign samlet sett det beste forslaget til arbeidsmåter og et nivå av involvering som er realistisk å gjennomføre.»

                                                           Skien kommune, Skien

 

«Tusen takk, igjen! Vi er veldig fornøyde med resultatet, både planløsning og alle de gode ideene til fleksible interiørløsninger.

Hele prosessen har ROMdesign håndtert strålende.  Dette er mer enn vi drømte om!»

                                                     Privat kunde, Porsgrunn

 

Del denne siden